Kulturparken Småland: ”Rönnelund är länets bästa exempel på rekordårens bebyggelse”

Framtiden för de tre fastigheterna i Rönnedal som tidigare var asylboende är fortfarande inte avgjord.
Kommunfullmäktige beslutade i en jämn omröstning att riva de tre husen, beslutet är dock överklagat och har inte vunnit laga kraft.
Kulturparken Smålands enhetschef för byggnadsvård, Samuel Palmblad, tycker inte att husen ska rivas och anser att husen har ett stort kulturhistoriskt värde.
Foto: Oscar Ivarsson