Lokalt och klimatsmart ska göra Aringsås unikt

Vision Aringsås ger en bild av ett bostadsområde med unika kvaliteter. Husen ska ”lyftas in” i naturen utan att göra större avtryck än nödvändigt. Tanken är att använda lokala råvaror, lokal kompetens och få ett minimalt klimatavtryck.
Markägaren Anders Koskull ser visionen om Aringsås i ett hundraårsperspektiv, där den omdiskuterade bergtäkten är en del av kretsloppet.
Foto: Kerstin Haggren