M: De har förmågan att lära sig och därför kan vi ställa krav

På onsdagen tar majoriteten i Nämnden för arbete och lärande beslut om att sparka alla lärarassistenter på SFI på Allbo lärcenter.
Beslutet får stöd även av oppositionen.
Foto: URBAN NILSSON