Markfrågan i fokus i höst

Att kommunen säljer tomtmark är en viktig del i att förbättra ekonomin. Därför kommer samhällsbyggnadsnämnden att ha stort fokus på markfrågor i höst.
Foto: Anna Persson