Mer restriktiva vårdbeslut – för att spara pengar

Restriktivare beslut, höjda måltidsavgifter och en slopad bemanningsenhet.
Det är några av Alvesta kommuns åtgärder för den krisande omsorgen.