Nya trygghetsbostäder och LSS-boende

Nu går Alvesta kommun vidare med sina planer på att bygga ett nytt LSS-boende i Alvesta tätort och nya trygghetsbostäder i Vislanda.
Foto: Filip Bolmgren