”Om vi inte väljer att satsa, då händer ju ingenting”

Vad har det kostat kommunen att bygga Orrakullens företagspark? 50 miljoner kronor svarar Thomas Haraldsson (C).
Betydligt mer, anser Jan Johansson (A-A).
Svaret tycks bero på vad man lägger in i ekvationen.
Foto: Anna Persson