På jakt efter kvinnliga brandmän

Värends räddningstjänst har brist på deltidsbrandmän.
Därför kraftsamlar man nu för att värva fler – framför allt kvinnor.
– Ruljansen har varit ganska stor, säger Filip Hörberg som är ansvarig för rekryteringen.
Foto: Arkiv