Planer på mötesplats på Söderbacka skrotas

Omsorgsförvaltningen hade tidigare planer på att hyra lokaler i seniorhemmet Söderbacka.
Lokalerna var tänkta att användas som ett kafé och mötesplats för omsorgstagare i kommunen.
Men på grund av det tuffa ekonomiska läget har man beslutat att inte bedriva någon kaféverksamhet på Söderbacka.
Foto: Anna Persson