Rekrytering pågår på chefsposter

Ekonomichefstjänsten är tillsatt. Intervjuer pågår med sökande till kultur- och fritidschef. Processen att anställa en ny personalchef är under planering. Kommunchefen checkar av tjänst efter tjänst samtidigt som hon själv är ganska ny.
Foto: Kerstin Haggren