<strong id="strong-edf65acaf1ccae068a0f91ac5f419a35">Uppsnack med:</strong> Lavinia Strömberg (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Relationsbygge med unga

En fortsatt satsning på ungdomar. En översyn av föreningsbidragen och sannolikt något bibliotek som kommer att hålla öppet på nya tider. Dessutom upphandling av en biblioteksbuss.
Kultur- och fritidsnämnden har en fulltecknad höst.
Foto: URBAN NILSSON