Rivningen väntar fortfarande på upphandling

Den siste september ska de boende i Rönnedals rivningshus vara utflyttade. Men upphandlingen är fortfarande inte påbörjad.
– Vi kommer försöka komma igång så fort som möjligt, säger Thomas Ottosson, vd för Allbohus.
Foto: Filip Blomgren