Så vill skogsnäringen tjäna på att rädda klimatet

Skogsnäringens betydelse för att nå klimatmålen var i fokus på konferensen Sydsvenskt skogsbruk i Alvesta Folkets hus.
– Jag tror väldigt starkt på den brukade skogens användning i klimatomställningen, sa Kristina Yngwe, (C).
Foto: Johan Persson