Skolinspektionen ger skarp kritik i elevärende

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot Alvesta kommun för hur man hanterat ett elevärende. Eleven har inte fått tillräckligt stöd och man har använt disciplinära åtgärder på ett felaktigt sätt.
– Vi ser att stödarbetet brister i alla avseenden, säger Elizabeth Malmstedt, Skolinspektionen.
Foto: Hossein Salmanzadeh / TT