Små snömängder för snöröjarna - trots skottår

Det är visserligen skottår i år. Men för snöröjarna har det hittills varit extremt lite snö att ta hand om denna vinter.
Foto: Filip Sjofors