Terrängbrand längs med länsväg

Foto: Anna Persson