Tjänst slopas – medborgare får inte lämna förslag till kommunen

E-förslagen fungerar inte. I stället för att förändra dem så väljer kommunen att slopa dem helt.
Nu kommer det inte finnas något sätt för kommuninvånare att lämna konkreta förslag.
Foto: Smålandsposten/skärmdump