<strong id="strong-252bcd7f9c0f02b22ae3ddf85c7358b2">Uppsnack med: Frida Christensen (S) ordförande utbildningsnämnden</strong>

Trenden har vänt för skolan

Trenden har vänt för skolorna i Alvesta kommun. Allt fler elever väljer kommunens skolor, enligt Frida Christensen (S), ordförande i utbildningsnämnden. Att fortsätta arbetet med att höja elevernas kunskapsnivå, blir en fråga att fokusera på i höst.
Foto: URBAN NILSSON