1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Dubbelspår är ett måste för framtiden

Det är hög tid för alla inblandade att på allvar kraftsamla kring frågan om dubbelspår inklusive nya stationslägen mellan Alvesta och Växjö. Det skriver Per Ribacke (S) och Thomas Haraldsson (C).

Kronobergs län växer och utvecklas. Fler personer väljer att bosätta sig här och länets näringsliv vinner ny mark, så även i Alvesta kommun. Alvesta kommun har de senaste fem åren vuxit med cirka 870 personer och 2018 blev vi ”bästa tillväxtkommun” i Kronobergs län, vilket gör att det är högt tryck både på bostadsmarknaden och inom näringslivet.

Sedan 2015 arbetar Alvesta och Växjö kommuner med gemensam översiktsplanering för att tillsammans utveckla vår del av länet. Redan i dag finns flera stora beröringspunkter som gör att vi behöver samarbeta för att bygga båda kommunerna starka.

En del i detta planeringsarbete är kollektivtrafiken och då specifikt arbetet med att järnvägen mellan Alvesta och Växjö behöver byggas ut. Järnvägen mellan våra två städer är i dag en av landets mest trafikerade enkelspåriga järnväg, vilket gör att risken för störningar är stor. Störningar som riskerar att påverka stora delar av tågsystemet i södra Sverige.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på smp.se, minhockey.se, minboll.se, vxoweek.se och appen MinSMP. 5 veckor endast 5 kr! (ord pris 1 mån 139 kr)

Det är även så att begränsningarna på järnvägen riskerar att hämma utvecklingen av vår region, både vad gäller jobbtillväxt och befolkningstillväxt. Kollektivtrafikresandet ökar och behöver öka för att klara framtidens klimatutmaningar samt en allt mer ansträngd trafiksituation.

Utöver de redan kända och reella faktorerna som gör att vår region växer finns ett antal framtidsprojekt som ligger mer eller mindre nära i tiden som också kommer att ställa krav på mer samarbete och ett hållbart resandesystem.

Så sent som 29/5 tog ett enigt Regionfullmäktige ett inriktningsbeslut om att bygga ett nytt regionsjukhus i Räppe som väntas stå klart 2027. För att denna miljardinvestering ska bli bra för alla Kronobergare behöver även olika infrastuktursatningar göras så som ny tågstation i Räppe.

Från Alvesta kommuns sida pågår just nu ett för oss stort planprogramarbete tillsammans med Engaholm. Ett cirka 500 hektar stort markområde planeras för att möjliggöra bostadsbebyggelse. Detta område ligger utmed kust till kustbanan ungefär en mil från det planerade sjukhusbygget i Räppe. Detta innebär att inom relativt korta avstånd finns stora möjligheter att skapa både arbetstillfällen och bostadsmöjligheter i en unik miljö. Men för att få full utväxling anser vi att infrastruktursatsningar i dubbelspår och nya stationslägen behöver prioriteras.

Vår framtidsvision för resandet i Alvesta/Växjöregionen är dubbelspår inklusive pendeltågstrafik med Krösatågen mellan våra orter med nya stationslägen i varje fall vid Aringsås, Räppe och Arenastaden, vilket avsevärt skulle möjliggöra för arbetspendling mellan våra orter på ett hållbart sätt. Samt göra regionen ännu mer attraktiv att pendla till för att arbeta med en bättre anslutning till södra stambanan.

Vi vet att flera aktörer under lång tid diskuterat frågan, men det är nu hög tid för alla inblandade, Region Kronoberg, Trafikverket, Regeringen och kommuner att på allvar kraftsamla kring frågan om dubbelspår inklusive nya stationslägen mellan Alvesta och Växjö.

Per Ribacke (S), ordförande kommunstyrelsen Alvesta

Thomas Haraldsson (C), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen Alvesta

Järnvägen mellan Växjö och Alvesta måste byggas ut, anser Per Ribacke (S) och Thomas Haraldsson (C).
Foto: Peo Larsson