1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

En hållbar ekonomi för Kronoberg - ett måste

Region Kronoberg står inför en tuff ekonomisk utmaning de närmsta åren och vi kan förklara detta på ett enkelt sätt: våra skatteintäkter ökar inte i samma takt som våra utgifter, och det är självklart inte bra för en god och hållbar ekonomi.
”Ett viktigt och centralt arbete är att se till att vår personal får förutsättningar att kunna lägga så mycket tid som möjligt hos sina patienter”, skriver Mikael Johansson (M), Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L).
Foto: Claudio Bresciani/TT

Därför jobbar vi i Alliansen hårt för att ta fram snabba och effektiva åtgärder som kan påverka ekonomin redan under året 2019 och 2020, men samtidigt måste alla inom vår organisation vara medvetna om att det är långsiktiga åtgärder som behövs för att nå det bästa resultatet.

I nuet handlar de kortsiktiga åtgärderna om att minska kostnaderna i olika delar inom vår verksamhet. Några exempel på dessa åtgärder är att begränsa inköp av icke sjukvårdsmaterial, minska användning av hyrpersonal och att inte tillsätta lediga administrativa tjänster. Vi måste våga se på rutiner och arbetssätt. Ett exempel är det arbete som pågår med att se över vilka prover som är nödvändiga och vilka prover som tas av gammal vana och inte på medicinska grunder.

Men för att nå en långsiktig och hållbar ekonomi behöver vi göra mycket mer. Ett viktigt och centralt arbete är att se till att vår personal får förutsättningar att kunna lägga så mycket tid som möjligt hos sina patienter, samtidigt som det blir en minskning av den tid som de lägger på administration.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på smp.se, minhockey.se, minboll.se, vxoweek.se och appen MinSMP. 5 veckor endast 5 kr! (ord pris 1 mån 139 kr)

Här har vi ett stort arbete att göra och det måste vi göra tillsammans med våra medarbetare. Ett steg i den riktningen är uppdraget som regiondirektören har fått när det gäller att se över den övergripande administrationen i hela Region Kronobergs organisation.

Idag utreder vi flera olika frågor inom regionen som kommer att öka kvaliteten i den regionala sjukvården och samtidigt spara tid och resurser. Några exempel på detta är hemmonitorering av patienter (därigenom får sjukvården tillgång till mycket mer data om patienten och kan fatta tidiga beslut om behandling), taligenkänning (när läkare läser direkt in i datorn, frigörs tid hos andra yrkesgrupper som istället kan arbeta med andra uppgifter), digitala remisser och olika former av triageringsverktyg, på det sättet kan vi använda resurserna mer optimalt i regionens verksamhet.

Detta är exempel på förändringar som kan bidra till ett bättre utnyttjande av resurser inom regionen.

Att få en fungerande ekonomi i Region Kronoberg på ett långsiktigt och hållbart sätt kräver många insatser och därför är det viktigt att vi just nu arbetar sida vid sida med verksamheten för att skärpa rutinerna, utreda viktiga framtidsfrågor som kommer att hjälpa till att förbättra för våra medarbetare och patienter. Där ligger vårt mål.

Vi vet att allt inte kan lösas genom politiska beslut, för att komma till målet behövs det att alla hjälps åt med att ta fram bra idéer och förslag. Vi måste göra rätt saker och framförallt hjälpa varandra i verksamheterna. Vi välkomnar med ödmjukhet och glädje olika förslag från verksamheten.

Mikael Johansson (M), Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (KD), Yngve Filipsson (L)