1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Gårdsförsäljning och monopol går inte ihop

Sofia Stynsberg (M) vilseleder folk när hon hävdar att ”tidigare utredningar visar på att det är fullt möjligt att genomföra beslutet”. Faktum är att gårdsförsäljning skulle innebära att Systembolagets monopol försvinner.

När Sverige gick med i EU fick vi behålla detaljhandelsmonopolet av folkhälsoskäl och inte som ett undantag, som det ibland beskrivits i media.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på smp.se, appen MinSMP, e-tidning, sajterna minhockey.se, minboll.se och vxoweek.se. 3 månader för endast 3 kr! (ord pris 537 kr)

Precis som Sofia Stynsberg skriver har gårdsförsäljningen utretts två gånger under alliansens mandatperioder (Alkohollagsutredningen, SOU2009:22 och Gårdsförsäljningsutredningen, SOU2010:98).

Två gånger tidigare har statliga utredningar kommit fram till att gårdsförsäljning inte är förenligt med Systembolagets detaljhandelsmonopol, skriver IOGT-NTO.
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Gårdsförsäljningsutredningen kom fram till att gårdsförsäljning i ordets egentliga mening, det vill säga försäljning av egenproducerat vin, öl eller sprit direkt från den egna gården inte är förenligt med EU-rätten. En sådan modell skulle diskriminera utländska tillverkare, som inte skulle få samma möjlighet att sälja sina produkter direkt till svenska konsumenter.

Ett av villkoren för att vi ska kunna behålla det svenska detaljhandelsmonopolet är att utländska produkter och tillverkare inte diskrimineras i förhållande till svenska produkter och tillverkare. Förutsättningarna för inhemska och europeiska producenter måste vara lika.

Utredningen gick även ett steg längre och beskrev vad som skulle krävas för att gårdsförsäljning skulle vara förenlig med EU-rätten:

• Om svenska tillverkare ska ha rätt att sälja sina produkter direkt till svenska konsumenter måste även utländska tillverkare få samma möjlighet.

• Försäljningsstället behöver inte vara detsamma som platsen för tillverkning, eftersom detta skulle strida mot EU-rättens krav på fri etableringsrätt.

• Försäljningsställen ska kunna ligga var som helst, till exempel i centrum av städer och större samhällen.

• Den som får tillstånd till sådan detaljhandel får inte enbart sälja sina egna produkter utan måste även kunna erbjuda motsvarande produkter från andra tillverkare. Det vill säga en tillverkare av spritdrycker ska sälja andra spritdrycker och ett bryggeri ska sälja andra ölmärken.

De länder i EU där gårdsförsäljning är tillåten har det gemensamma att de inte har ett detaljhandelsmonopol på försäljning av alkohol.

76 procent av befolkningen stödjer Systembolaget och ensamrätten att sälja alkohol, visar Systembolagets siffror. Trots det fortsätter Moderaterna ihärdigt att arbeta för att avskaffa detaljhandelsmonopolet, om än genom förklädda förslag i form av gårdsförsäljning.

Två gånger tidigare har statliga utredningar kommit fram till att gårdsförsäljning inte är förenligt med Systembolagets detaljhandelsmonopol. På vilket sätt menar Sofia Stynsberg att en lag ska utformas, som tillåter gårdsförsäljning samtidigt som Systembolagets monopol bevaras?

Eva-Britt Svensson, distriktsordförande IOGT-NTO Kronoberg, Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO