1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Ge alla en barndom utan baksmälla

En ny studie som gjorts av forskare vid Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) visar att 15 procent av alla barn i Sverige har påverkats negativt av en förälders eller vårdnadshavares alkoholkonsumtion.
”Att växa upp med föräldrar som dricker för mycket kan innebära stora påfrestningar för ett barn”, skriver Elisabet Flennemo (V).
Foto: Stina Stjernkvist/TT

Det är 320 000 barn. Vi vet att vuxnas alkoholkonsumtion påverkar barns hälsa i dag och att det påverkar deras egen alkoholkonsumtion och hälsa som vuxna.

Vi vet också genom forskningen att alkoholens andrahandsskador är större än de direkta skadorna på användaren.

Vid sidan av att den egna hälsan och kroppen påverkas när en dricker så påverkas människor i ens närhet. Det är ofta barnen som drabbas hårdast. Att växa upp med föräldrar som dricker för mycket kan innebära stora påfrestningar för ett barn. Vid sidan av en ständig stress visar studier att dessa barn bland annat klarar sig sämre i skolan samt utvecklar sämre relationer till andra människor.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på smp.se, minhockey.se, minboll.se, vxoweek.se och appen MinSMP. 5 veckor endast 5 kr! (ord pris 1 mån 139 kr)

I den nya studien från CAN konstateras också att stödet från samhället brister. Dessa barn är sårbara men få av dem erbjuds stödinsatser från samhället. Inget barn ska behöva fara illa av vuxnas drickande. Förutom ett stort mänskligt lidande är det också ett samhällsproblem. Det behövs ett samhälleligt ansvarstagande.

Forskningsområdet ”barn som drabbas av vuxnas drickande” är eftersatt. Kunskapen är inte bara låg om problemet i sig; kunskapen är även låg om hur vuxna kan agera i mötet med barnen. Att ta upp ämnet kan kännas svårt – kanske är man rädd att relationen till släktingen kompisen ska förstöras? Eller så vill man helt enkelt inte lägga sig någon annans liv. Men att lägga sig i är kanske det viktigaste man kan göra.

Systembolaget och IQ (dotterbolag till Systembolaget) har tillsammans med ett flertal barnrättsorganisationer tagit fram en guide ”Avgörande ögonblick” med råd om hur vuxna kan göra skillnad för ett barn. Råden utgår från barns berättelser om vad de önskar att vuxna skulle ha gjort – ”jag önskar att det var någon som såg, att det fanns någon som gjorde något”. Det är ord som aldrig ska behöva yttras.

Det behöver inte vara så svårt att hjälpa till, det som oftast gör störst skillnad för ett utsatt barn är att den vuxne är tillgänglig. Att fråga hur det är, stanna upp och lyssna. Vi behöver bli fler vuxna som öppnar ögonen, ser dessa barn, litar på vår magkänsla och agerar om vi märker att något är fel.

För Vänsterpartiet är alla människors lika värde en grundläggande utgångspunkt. Vår politik handlar om att skapa ett jämlikt samhälle. Alla barn – oavsett vilken familj man växer upp i – ska ha samma möjligheter till en bra förskola, skola, fritidshem och fritidsgård där det finns gott om vuxna att skapa relationer med.

Ett ojämlikt samhälle skapar misstro och bristande tillit. Vår politik ska utformas så att barnens bästa kommer i första rummet och att det alltid finns vuxna som kan upptäcka och agera i tid om ett barn far illa. Det är så vi skapar en hållbar framtid för alla barn.

Elisabet Flennemo, 
Vänsterpartiet Växjö