1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Nya skolan blir ett riskabelt prestigeprojekt

Majoritetspartierna gör investeringen av en ny skola i Västra Bökhult till ett av mandatperiodens största prestigeprojekt, som riskerar kostnader för samhället mer än nödvändigt.

Genom att låta en privat aktör bygga och förvalta skolan till högre driftskostnader för kommunen, då man som privat aktör också har högre krav på avkastning och vinst. Detta i jämförelse om kommunen byggt, förvaltat och ägt processen själva. Man talar om att andra lösningar behövs för att minimera investeringsbördan, men till vilket pris för kommunens skattebetalare?

Oavsett lagligheten, i affären så är Miljöpartiet tveksam till detta riskabla koncept och har därför tagit tydligt avstånd för en sådan offentlig-privat lösning i den storleksordningen för Älmhults kommun.

Det riskerar att dränera utbildningsnämnden på årliga kostnader för dyra hyresintäkter från ett privat bolag. Resurser som bättre hade kunnat användas inom utbildningsförvaltningen och för elevers skolutveckling. Överklaganden gör också att bygget försenats och kommunen behöver hitta långa intervaller för temporära lösningar. Dock behövs temporära lösningar oavsett.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på smp.se, minhockey.se, minboll.se, vxoweek.se och appen MinSMP. 5 veckor endast 5 kr! (ord pris 1 mån 139 kr)

Men det fanns eller finns alternativ. Först och främst genom att kommunen själva bygger, förvaltar och driver skola till lägre driftskostnader, enligt kalkyl.

Ett annat alternativ som borde prövas och inte gjorts är att undersöka möjligheten till ytterligare etablering av friskoleverksamhet i Älmhults kommun.

Älmhult är en attraktiv kommun för fler att kunna bedriva skola och med olika pedagogiska inriktningar. Bägge alternativen är bättre än en dyrbar OP-lösning, som dessutom står inför ytterligare laglighetsprövning i Kammarrätten. Så snälla gör inte skolan till ett prestigeprojekt som kan stå skattebetalarna dyrt. Tänk om och tänk rätt! Vi behöver investera hållbart för våra elevers bästa.

Michael Öberg (MP), Älmhult

”Vi behöver investera hållbart för våra elevers bästa”, skriver Michael Öberg.
Foto: Hossein Salmanzadeh / TT