1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Riv upp beslutet om Hagagården

Till samtliga berörda, såväl kommunalråd som övriga ledamöter i nämnder och styrelser inom Alvesta kommun. Med anledning av behandlingen av Hagagården/Pensionärernas hus och dess styrelse, vad är det som föranleder denna egendomliga behandling?

Att på detta sätt sitta och besluta i fullmäktige om Hagagården, om att kommunen tar över driften, är maktmissbruk.

Om ni inte visste det innan så drivs verksamheten i Pensionärernas hus av en styrelse sammansatt av pensionärer inom SPF, PRO samt TK. Denna styrelse har regelbundna sammanträden med ett årsmöte med val av de olika funktionerna inom verksamheten.

Under sommarmånaderna har det bedrivits kaféverksamhet, varvid frivilliga ställt upp och framställt olika bakverk till denna verksamhet allt eftersom.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på smp.se, minhockey.se, minboll.se, vxoweek.se och appen MinSMP. 5 veckor endast 5 kr! (ord pris 1 mån 139 kr)

Lokaler har uthyrts till olika grupper och avgiften har även i detta fall varit frivillig. Tillsyn av hus och scen har utförts av styrelsen bittida och sent, helg som vardag. Frivilliga från de olika pensionärsorganisationerna har skött regelbunden städning med storstädning av husets alla utrymmen vår och höst.

Föreningen fick startbidrag av Alvesta kommun, sedan dess har inga bidrag sökts från varken den ene eller den andre.

Tack vare god sammanhållning har det hela fungerat. Verksamheten sanktionerades på sin tid av dåvarande kommunalrådet Karin Vernersson.

Tack vare att det funnits intresserade och frivilliga pensionärer som ställt upp, utan krav på ekonomisk ersättning, har föreningen efter hand kunnat förnya serviser, möbler med mera, samt göra inköp av olika förnödenheter såsom baktillbehör, städ och sanitetsartiklar och diskmedel.

Varför gör de styrande i vår kommun detta, i många fall mot sina föräldrar eller någon annan pensionär i deras närhet eller bekantskapskrets? Kanske är detta tanklöshet, eller, som i många fall, har de styrande i vår kommun ingen som helst anknytning till vår byggd, ingen av deras anhöriga blir drabbad, de behöver inte bry sig.

Hur många av er, som varit med och tagit beslut om att, "annektera" pensionärernas verksamhet på Hagagården, har besökt eller över huvud taget varit i Hagaparken?

Jag tror inte att någon har reflekterat över hur djupt detta ingrepp, utan hänsyn, har sårat mig och hur det har satt sina spår,

Jag vädjar till er, beslutande i denna kommun, ta ert förnuft till fånga, riv upp detta beslut, och visa därmed att ni har lite respekt för oss äldre!

Lars Odelgård

Hagagården i Alvesta kommun.