1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Rondellen behöver inte byggas om

Jag håller helt med den grupp som i en debattartikel beskrev det slumrande problemet Fagrabäcksrondellen. Man bör i detta ytterst prekära samhällsläge lägga ritningarna i malpåse.

Och det av flera anledningar. Ombyggnaden:

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på smp.se, appen MinSMP, e-tidning, sajterna minhockey.se, minboll.se och vxoweek.se. 3 månader för endast 3 kr! (ord pris 537 kr)

• behövs inte.

• löser inte trafikstockningar i övriga delar av Växjö och kommer att medföra krav på liknande storskaliga trafikplatser i fler problemkorsningar i staden.

• är oansvarig i nuvarande coronaläge då pengar flödar ur stats-, regions- och kommunkassan samtidigt som allt mindre kommer in.

• förändrar ett i dag fungerande område till en storstadliknande trafikplats med vägar i många plan à la Los Angeles.

• bekostas till en del av statliga pengar, men även de ska tas ur vår ficka.

Jag hade planerat att åter undersöka det verkliga trafikflödet i rondellen, ungefär som Kurt Magnusson och jag gjorde i maj 2017, men det blev inte av. Jag är rätt säker på att resultatet skulle ha blivit detsamma. Helt kort kan undersökningen sammanfattas på detta vis.

• Under 20 av dygnets timmar finns inga köer alls i rondellen, under helger saknas köer.

• Under vardagar resterande tid är väntetiderna oftast 0 och upp till fem minuter.

• Ingen från en storstad skulle se detta som ett ”problem”.

• Bilisterna uppträder mycket lugnt och vi såg inga tecken på otålighet.

Vår bedömning av undersökningen: Fagrabäcksrondellen är en utmärkt fungerande trafiklösning och bör få vara orörd eller justeras marginellt med fler filer i markplanet.

Eftersom jag anser att man inte enbart bör klaga eller kritisera, utan även komma med lösningar, skickade jag även med fjorton mer generella förslag på hur trafiken i Växjö centrum skulle kunna begränsas. Vi mejlade hela undersökningen med förslagen till politiker i Växjö kommun och till Trafikverket.

”Kjelvis” Johansson, Teleborg

Fagrabäcksrondellen i Växjö är just nu uppe till debatt.