1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Simhallsområdet – dags för nya beslut?

Simhallsfrågan har diskuterats under en längre tid av många Växjöbor och alla har varit tydliga med att man vill behålla den nuvarande placeringen.
Ulf Rosén menar att det vore ett helgerån att flytta simhallen.
Foto: LENA GUNNARSSON

Dessa önskemål har också tydligt uttryckts här i Smålandsposten av bland annat arkitekterna Olof Thedin och Jonas Yngström (5 sep) och Stig Langner (4 sep), men också av andra Växjöbor, till exempel signaturen av ”En som vill bevara simhallen” (14 sep).

Många fler exempel kan räknas upp. Vidare är debattartiklarna av Thedin/Yngström och Langner mycket klargörande där det med faktaunderlag tydligt redogörs för möjligheten att bygga en 25- och en 50-metersbassäng.

Jag har inte mött en enda Växjöbo, som önskar flytta simhallen utanför stan. I en tidigare debattartikel av Thedin/Yngström beskrevs en sådan flytt som ”ett helgerån”. Jag har ej heller under de senaste månaderna mött någon kommunpolitiker som förordar en utflyttning, så när som på två KD-are.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på smp.se, appen MinSMP, e-tidning, sajterna minhockey.se, minboll.se och vxoweek.se. 3 månader för endast 3 kr! (ord pris 537 kr)

Växjöbornas centrum är vår stads uterum. Detta rum få inte utarmas genom ödeläggelser som en flytt av simhallen. Att flytta ut till Vaktgatan skulle innebära ett mycket olyckligt och tragiskt beslut liknande dem som togs under 1960- och 70-talen när man rev och ödelade många städers centrum och i stället byggde fula varu- och parkeringshus. En rivning och utflyttning av den vackra simhallen vore verkligen ett helgerån.

Även i Stockholm är kommunpolitikerna mycket angelägna om ett livaktigt centrum. Den snart nyrenoverade Östermalmshallen nämns nu som en av de främsta attraktionerna framöver. Andra orosmoln finns som att viktiga allmänna scener håller på att försvinna. Hur skall denna tendens motverkas? Växjös centrum är i jämförelse med Stockholms inte stort - i vår stads centrum får inget försvinna.

Vad kommer att ske på simhallsområdet?

Ett bevarande av nuvarande simhall? Ja, så önskas tillsammans med en 50-metersbassäng. Och ett kallbadhus är minst lika viktigt. Dessutom behövs för framtiden mer än simhallar: Ett attraktivt område för rekreation och upplevelser och annat som lockar Växjöbor och veckoslutsgäster med boende någon natt i Växjö. Ett sådant förslag finns redan presenterat av APP Properties. Men för att vi Växjöbor ska ta det till oss behöver det kanske bantas en del?

Politiker, en inledande diskussion med APP eller med annan entreprenör kan väl redan nu inledas för att undersöka möjligheterna?

Ulf Rosén, Växjöbo