1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Två sjukhus kan bli ett på Kronobergshed

Kan politikerna tänka sig att lägga ned Växjö centrallasarett borde de också kunna tänka sig att lägga ned Ljungby lasarett och i stället bygga ett nytt centralt lasarett på Kronobergshed. Det skriver Tomas Svensson.
Tomas Svensson tycker att om Växjö centrallasarett ska läggas ner borde samma sak gälla Ljungby lasarett. Sedan ska ett nytt centralt lasarett byggas på Kronobergshed i Alvesta kommun.
Foto: Jonas Engman

När jag som ny underläkare 1977 kom till Kronoberg hade diskussionen om ett nytt sjukhus pågått några år och landstinget hade avsatt medel för detta under flera år. Om jag inte minns fel fanns det då cirka 800 miljoner fonderade för ett nytt sjukhus.

Nu planeras för ett nytt sjukhus utan några fonderade medel och utan någon större diskussion. På 1970-talet fanns ett förslag från dåvarande klinikchefen på kirurgen att lägga ett nytt sjukhus på Kronobergshed i Alvesta kommun. Jag tycker att det var ett mycket framsynt förslag som borde aktualiseras i dag. Kronobergs lilla län har inte råd och underlag för två sjukhus. Exempel på liknande finns i Norrbotten, där Boden och Luleå sjukhus ersattes med Sunderbyn.

Vi behöver i första hand använda våra pengar till personal och inte till kostsamma byggnader.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på smp.se, minhockey.se, minboll.se, vxoweek.se och appen MinSMP. 5 veckor endast 5 kr! (ord pris 1 mån 139 kr)

När jag efter 17 år som chefläkare för primärvården 2001 slutade var den egentliga anledningen att våra dåvarande politiker inte lyssnade på professionens synpunkter på bemanningen.

Jag hade då under cirka tio år påpekat att vi står inför stora pensionsavgångar och behövde därför öka antalet underläkartjänster. Vi hade i slutet av 1990-talet en relativt god bemanning i primärvården men 75 procent av distriktsläkarna var i åldern 45-55 år. Resultatet av denna usla planering ser vi i dag när våra distriktsläkartjänster bara har cirka hälften av tjänsterna bemannade med ordinarie läkare.

Min vädjan till våra politiker är att tänka till en gång extra innan man går till slutligt beslut om nytt sjukhus och var det ska vara placerat. Lilla Kronobergs län har inte råd och underlag för två sjukhus.

Pengarna behövs i stället för att bemanna bassjukvården med flera distriktsläkare och distriktssköterskor. Bemanningen bör ökas rejält så att bassjukvården kan fungera som till exempel i Norge. Även lasarettet behöver förstärkt bemanning.

Med ett centralt sjukhus placerat på Kronobergshed finns det då också pengar till ambulanshelikopter med personal.

Nuvarande sjukhus i Växjö kan bibehålla strålbehandlingsenheten som ju är helt ny. På sjukhuset kan inrymmas en vårdcentral, ett serviceboende/trygghetsboende samt de administrativa lokaler regionen i dag hyr i andra lokaler i stan. Resten får avyttras.

På Ljungby lasarett kan inrymmas serviceboende/trygghetsboende och vårdcentral.

Använd våra skattepengar till mer personal i första hand.

Till våra politiker: Kan ni tänka er att lägga ned Växjö centrallasarett borde ni också kunna tänka er att lägga ned Ljungby lasarett och i stället bygga ett nytt centralt lasarett på Kronobergshed.

Tomas Svensson distriktsläkare, fd chefläkare primärvården Kronoberg, i dag pensionär