1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Vi fortsätter utveckla Älmhults kommun

Vi blir alltfler som bor och trivs i Älmhults kommun – och fler flyttar till vår kommun varje år! Så vill vi i Alliansen att det ska vara även i fortsättningen. Det skriver Elizabeth Peltola (C), Sonja Emilsson (M), Bo Bergsjö (L), Gun-Britt Cedergren (KD).
Här ska den nya skolan i Västra Bökhult i Älmhults kommun ligga.
Foto: Peter Ottosson

Alliansen är beredda att ta stort ansvar för att det ska vara möjligt att ha ett bra liv i Älmhult. Möjligt att hitta en bostad som man önskar, möjligt att barnen får en bra förskola/skola att gå till och möjligt att hitta ett arbete.

För detta krävs det att vi har en sund ekonomi, med långsiktig hållbarhet och att vi som kommun gör det möjligt för ett gott näringslivsklimat.

Vår plats i rankingen hos Svenskt Näringsliv visar tydligt att det behöver bli bättre och vi har därför startat ett arbete för att förenkla och förbättra kontakterna med företagen. En heltidstjänst som näringslivsutvecklare har startat och ger bra förutsättningar för oss att ha en bra dialog med företagen för att de ska kunna utveckla sina företag.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på smp.se, minhockey.se, minboll.se, vxoweek.se och appen MinSMP. 5 veckor endast 5 kr! (ord pris 1 mån 139 kr)

Långsiktigt hållbar ekonomi innebär att vi tar ansvar för ekonomin, inte bara idag utan även för framtiden. Det handlar om att vara varsamma med investeringar, använda varje skattekrona på bästa sätt och se till att vi inte låter kommande generationer betala räkningen.

Med hög tillväxt kommer också stora behov av investeringar – förskolor, skolor, äldreboenden, bostäder, vattenverk, simhall… Listan kan göras lång. Redan idag lånar vi stora summor till våra gjorda investeringar (i nuläget cirka 1 mdr) och det kommer att krävas ytterligare investeringar. En uträkning de kommande 12 åren visar att vi skulle behöva göra investeringar om cirka 4 mdr.

Jämför vi med andra kommuner innebär det en enormt stor låneskuld. Idag görs inga amorteringar eftersom det hela tiden finns ett behov av att låna till nya investeringar.

Alliansen vill se till att vi inte ökar låneskulden mer än absolut nödvändigt genom att prioritera hårt och få andra intressenter att göra investeringarna istället. Vi vill dessutom påbörja en plan för amorteringar av låneskulden.

När det gäller nya skolan i Bökhult så är den ett exempel på hur man kan göra för att inte ytterligare öka på låneskulden hos kommunen. Genom att vi hyr skolan får vi istället betala en hyra där det självklart är hyresvärden som tar ansvar för till exempel underhåll och fastighetsförvaltningen (andra uppgifter har spridits men dessa uppgifter är helt felaktiga).

Hyresavtalen har varit under förhandlingar mellan kommunen och den tilltänkta ägaren under en längre tid och börjar nu snart blir klara. För närvarande görs också extra granskningar även av externa experter för att få ett så bra hyresavtal på plats som möjligt. I normala fall är det kommunstyrelsen som undertecknar avtal för kommunens räkning men när det gäller detta hyresavtal så har vi i Alliansen gemensamt omprövat detta och beslutet kommer att tas i fullmäktige.

Vi i Alliansen tar gemensamt ansvar för en fortsatt god utveckling och tillväxt i Älmhults kommun, för att människor ska kunna trivas och bo här och för våra företags fortsatta utveckling!

Alliansen i Älmhult

Elizabeth Peltola, Centerpartiet

Sonja Emilsson, Moderaterna

Bo Bergsjö, Liberalerna

Gun-Britt Cedergren, Kristdemokraterna