Dådkraft mot bombdåd

Nu är det förstås lite oartigt, men när Moderaterna allteftersom presenterar nya åtgärder de vill se mot brottsligheten så går det inte att låta bli att undra över det där. Ja, de där åtta åren under Alliansregeringen när man hade justitiedepartementet i sin hand, och kunde sjösatt precis allt man vill skall hända nu.
Foto: Claudio Bresciani/TT

Men okej. Nu är verkligheten som den är. Och då är åtminstone ett sent uppvaknande bättre än inget alls. Och förslagen man har i säcken är dessutom bra.

Partiets rättspolitiske talesperson Johan Forsell lade igår fram åtta vad man kallar krav på vad regeringen bör göra för att bekämpa de accelererande bomdåden i Sverige. För precis som Forsell påpekar förmår ju regeringen egentligen inte göra någonting – även sedan den nu till slut sett utvecklingen ”komma”.

Moderaterna vill bland annat att innehav av explosiva varor skall vara ett brott som betraktas som synnerligen grovt. Det innebär automatisk att straffet för sådant skärps. Man vill också att man precis som i Danmark skall kunna betala tipspengar till den som informerar om var de här sakerna finns.

Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Vidare vill man ha en DNA-märkning av kommersiella sprängmedel och förbättrad kameraövervakning av särskilt känsliga platser i sådant här avseende. Och, vilket vore bra även i andra hänseenden, en satsning på Tullen som behöver förstärkas.

Naturligtvis finns även ytterligare åtgärder man kan tänka sig, men precis som Moderaterna framhåller är det här sådant som kan realiseras i närtid. Och den svenska situationen är kritisk.

Sedan finns ju numera en aspekt till som gör sådan här förslag intressanta. Att motverka den här typen av brottslighet är rimligtvis ingen nödvändig ideologisk stridssak utan en praktisk. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna bör kunna vara med på båten – och även Vänsterpartiet.

Varför inte? I enskildheter kanske de har invändningar, men det är knappast en given vänsteruppfattning att inte ha DNA-märkning av kommersiella sprängmedel eller förbättrad kameraövervakning av brottsutsatta miljöer.

Vänsterpartiet bör i alla händelser tvingas ut på banan. Är de inte intresserade av att engagera sig för att motverka bombdåd, så låt de i så fall förklara varför inför öppen ridå så att folk får veta det.

Det är bara att baxa detta enligt den nya parlamentariska väg som öppnades då Jonas Sjöstedt tvingade regeringen till reträtt i frågan om Arbetsförmedlingens reformering. Forsell har helt rätt i att regeringen saknar handlingskraft inför problemet. Även om bara några av förslagen skulle överleva en kompromiss innan slutpaketet rullades över regeringen är det ändå bättre än att ingen av dem blir verklighet. Det skulle bli mycket tydligt för väljarna att regeringen är impotent även inför det mest skakande inslaget i samhällsutvecklingen och att energin finns någon annanstans.

Läs mer

Försattes i konkurs

Konkurs: Tom tandvårdsklinik fick ut miljonbelopp - delägare får straffskatt

Delägaren, en man bosatt i Lessebo kommun, kvitterade enligt Skatteverket ut över en halv miljon kronor i oredovisade inkomster.

Litteratur

Tid för bokälskarnas högtid

Snöoväder är inget hinder för en bokälskare att ta sig till bokrean. Fråga Astrid Hauge Evaldsson som hade kört många mil från hemmet mellan Älghult och Fagerhult till bokrean i Växjö.

30–årsjubileum

Jubilerande förening – haft konserter med Kent, Bob Hund och Backyard Babies

Musikföreningen Kristina fyller 30 år. Vi tar en goefika med styrelsemedlemmen Peter Johansson och musikskribenten Håkan Steen, med förflutet på Smålandsposten, för att gräva i historien.

Lokal upprustning

Mer kultur i Folkets hus

Här rustas för välkommen invasion, nya scener och mat och dryck.

Föreningsliv

Drag i möbelfabriken

Bälgspelare i ny miljö. Folkets hus renovering rör om i grytan.

Kultur

Krönika: Så ska Metallica hyllas på nytt i länet

Länets publikmagneter? Såklart Ikea museum, Linnés Råshult, Kulturparken Småland… En smygare är en minnessten i Dörarp som blivit ett vallfärdsmål. Nu ska den uppgraderas.