1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Ett kommunalt lackmustest

En passus i det blågröna styrets budgetförslag som säger att Växjö kommun framgent varken skall äga eller driva Växjö & Co har väckt starka reaktioner. Växjö & Co är namnet på såväl en ideell förening som ett bolag i regi av denna organisation. Växjö kommun är tillsammans med Alvesta kommun och företag inom besöksnäringen medlemmar i föreningen Växjö & Co.
Foto: Lars-Goran Rydqvist

Kritiska röster inom näringslivet varnar för att Växjö kommuns sorti från Växjö & Co skulle inverka negativt på besöksnäringen. Kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje backar nu delvis från den tidigare positionen när hon uppger att formuleringen i budgetförslaget inte är alldeles lyckad och att ledningen skall utvärdera situationen. Även om Tenje är ”övertygad om att näringen i större utsträckning kan bära verksamheten själva” menar hon att kommunen ”givetvis kan vara en stödjande part” och att det borde gå att hitta ”en bra lösning för alla inblandade parter”.

Exakt vad detta betyder är oklart, inte minst med tanke på att Tenje samtidigt framhåller att kommunens engagemang i Växjö & Co är osunt för konkurrensen och att det är nödvändigt att prioritera kärnverksamheten när ekonomin försvagas. Om man läser mellan raderna verkar det rimligt att anta att Växjö kommun också fortsättningsvis kommer att ha kopplingar till Växjö & Co.

Argumentet att kommunens delaktighet i Växjö & Co snedvrider konkurrensens är fullt legitimt. Det framstår däremot som en aning märkligt att kommunen med hänvisning till kostnader och kärnuppgifter bespetsat sig på just Växjö & Co. De summor som betalas dit är relativt små – särskilt jämfört med pengarullningen till sport och idrott, som ju inte heller tillhör den kommunala kärnverksamheten. Här bör nämnas framför allt Arenastaden, som blir mer betungande när de ekonomiska utsikterna försämras.

Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på smp.se, appen MinSMP, e-tidning, sajterna minhockey.se, minboll.se och vxoweek.se. 3 månader för endast 3 kr! (ord pris 537 kr)

Det är så klart lovvärt att en kommunledning söker begränsa sina åtaganden och utgifter. Det finns ingen anledning för en kommun att vara delägare i ett bolag som håller på med marknadsföring. Men det finns heller ingen anledning för den att vara invecklad i sport och idrott. Man kan alltid hoppas att Växjös blågröna majoritet också bestämmer sig för att se över inblandningen i detta område utifrån vad kommunen faktiskt skall och inte skall ägna sig åt.

Politiker bör ha som ledprincip att överlåta det andra kan göra lika bra eller bättre till ideella eller kommersiella aktörer. Svensk offentlig sektor har länge haft en tendens att svälla över sina bräddar, en utveckling som så långt som möjligt bör stävjas och vändas. I det sammanhanget är Växjö kommuns budgetskrivning om att ”inte äga eller driva Växjö & Co” välkommen och godartad. Den bör dock vara ett första steg i en större process snarare än en isolerad händelse.

Tyvärr antyder Tenjes senaste kommentarer att kommunen på ett eller annat sätt lär fortsätta ha sina tentakler i Växjö & Co. Och om vi förstår hanteringen av denna fråga som ett lackmustest förblir en vidare kommunal reträtt både avlägsen och osannolik.