Båtägare varnas – delade meningar om varför

Båtägare har fått sina båtar lappade längs med Stampasjön strax söder om Kosta. På lappen står det att båtarna skulle ha forslas bort om de inte flyttas.
Växjö stift och nya arrendatorn Kosta Lodge har delade meningar om varför.
Foto: Alessandro Nilsson