Beslut: Kommunchef ska utreda om centraliserad äldrevård

Finns möjligheten och vad kostar det att flytta all äldrevård till en och samma plats? Det har kommunchef Christina Nyquist fått i uppdrag att utreda.
Foto: Johannes Turstam