Beslutade om fler utredningar - går vidare med nedläggningen ändå

Socialnämndens beslut om äldreboendet i Kosta blev det förväntade - socialchefen ska utreda möjligheten att lägga ner äldreboendet i Kosta. Detta trots att ett flertal nya utredningar lades till på agendan.
Kristdemokraten Bodil Jonsson reserverade sig mot beslutet.
Foto: Charlotte Stjernkvist