Bra säsong för privatstyrda Sliperiet

Johanna Rydell har under sommaren tagit över ansvaret för Café Sliperiet i Skruv. En säsong hon själv anser har gått mycket bra.
Foto: Alessandro Nilsson