Byggstart närmar sig - Askungen ska tredubblas

En omfattande ombyggnation av förskolan Askungen närmar sig. I november kan alla bitar ha fallit på plats.
Investeringen beräknas kosta 33 miljoner kronor.
När bygget står klart kommer där finnas 90 förskoleplatser.
Foto: Johannes Turstam