Erkänner fel i yttrande till JO

JO beslutade att granska socialförvaltningen då en överklagan inte lämnades över till domstol på två månader.
I sitt svar erkänner Lessebo att man har brustit.