Företag fick rätt i domstol – slipper utreda föroreningar

Länsstyrelsen förelade företaget GRPS Properties vid vite att undersöka föroreningar efter glasbruksverksamhet i Kosta.
Företaget överklagade till mark- och miljödomstolen och fick rätt.