Förslag: Nio tjänster berörs av RÖK:s besparingar

Räddningstjänsten måste på uppdrag av politikerna spara 1,6 miljoner.
Ett förslag på handlingsplan är nu ute på remiss.
Samtliga kommuner i området berörs och totalt nio tjänster föreslås dras ner.
Foto: Arkiv