Fortsatt kritik mot nedläggningshot - trots nya besked

PRO i Kosta känner ingen lättnad trots de nya beskeden gällande nedläggning av särskilda boenden.
Centraliseringen är fortsatt en dålig idé och utökad hemtjänst eller trygghetsboenden täcker inte behoven, anser PRO-ordföranden.
Foto: Lars-Göran Rydqvist