Fortsatt ”opposition” trots samarbete för V

Vänsterpartiet är nu ett av de tre styrande partierna i ett valtekniskt samarbete.
Men V menar att fortsatt agera ”opposition” och trycka på sin egen politik.
Några krav på exempelvis vice ordförandeposter har de inte ställt.
Foto: Johannes Turstam