Huset klassas som en fara för allmänheten - nu tar kommunen till polishjälp för att nå fram till ägare

Kommunen får ingen respons från fastighetsägarna till ett hus som måste rivas. Huset klassas som en fara för allmänheten, men inget händer. Nu tar kommunen hjälp av polisen.
Foto: Arkivbild