Ingen kontroll om vildsvinsförbud följs

Efter kommunens förbud mot utfodring av vildsvin finns det inga indikationer på att förbudet bryts, enligt kommunchefen.
Men kommunen utför ingen aktiv kontroll.
Foto: Emma Lawesson/Ystads Allehanda