Kan skapa ny arbetsgrupp för skola och näringsliv

Utbildningsnämnden ställer sig positiva till att skapa en ny arbetsgrupp som ska föra samman skola och näringsliv.
Detta efter en C-motion.