Kommunen beviljar ingen semester och förbereder för stabsläge

Kommunen har tillkallat krisledningsnämnden och åtgärder har tagits för att de ska kunna hantera en kommande kris. Nya semestrar beviljas inte och personal får vara beredda på att arbeta där det behövs.
Foto: Charlotte Stjernkvist