Kommunstyrelsen sätter besparingskrav på nämnderna

Kommunstyrelsen har fått nog av nämndernas underskott.
Nu inför man ett besparingskrav på samtliga nämnder.
Kronobergs läns högsta skattesats föreslås samtidigt förbli orörd.