Lessebo får extra miljoner i regeringens budgetförslag

Lessebo är Kronobergs största mottagare av det riktade bidraget för kommuner med högt flyktingmottagande.
Totalt innebär regeringens budgetförslag 5,3 miljoner kronor mer i Lessebos kommunkassa.
Foto: Johannes Turstam