Mer resurser läggs på avdelningen

Arbetsmarknadsenheten får mer resurser av kommunstyrelsen.
En coach ska anställas och budgeten får 600 000 kronor mer om året i två år.