Minst tio år kvar av saneringar i Glasriket

Det blir inga glasbrukssaneringar utförda under 2020 - de statliga pengarna är slut.
Saneringarna i Glasriket förväntas pågå till minst 2030.
Fyra områden i Lessebo kommun tillhör länets mest prioriterade.
Foto: Johannes Turstam