Nytt äldreboende kan byggas vid stationen

Lessebo station kan bli ny plats för ett äldreboende. Det är ett av förslagen som publicerats i ett program för stationens utveckling.
Både kommunchef och socialchef säger att det inte har någonting att göra med socialnämndens planer på att centralisera äldreomsorgen.
Foto: Illustration: Lessebo kommun/Vatten och Samhällsteknik AB