Satsningen Skapande skola en viktig del i Lessebo kommun

Den nationella satsningen Skapande skola har fungerat bra för barnens lärande i Lessebo kommun. Det nya läsåret präglas liksom föregående år av temat ”Förhållningssätt”.
Foto: Anders Bergön/Regionteatern Blekinge Kronoberg